USTAWA

 

z dnia 12 maja 2006 r.

 

o zmianie ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego

 

(Dz. U. z dnia 27 czerwca 2006 r.)Art. 1. W ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie t┼éumacza przysi─Ög┼éego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702) art. 33 otrzymuje brzmienie:

"Art. 33. 1.    Osoby, kt├│re:

1)                  uzyska┼éy uprawnienia t┼éumacza przysi─Ög┼éego przed dniem wej┼Ťcia w ┼╝ycie ustawy albo

2)                  zosta┼éy ustanowione t┼éumaczem przysi─Ög┼éym na podstawie przepis├│w obowi─ůzuj─ůcych przed dniem wej┼Ťcia w ┼╝ycie ustawy, lecz nie z┼éo┼╝y┼éy przyrzeczenia wobec prezesa s─ůdu okr─Ögowego

- staj─ů si─Ö t┼éumaczami przysi─Ög┼éymi w rozumieniu ustawy pod warunkiem wpisu, na sw├│j wniosek, z┼éo┼╝ony w terminie 2 lat od dnia wej┼Ťcia w ┼╝ycie ustawy, na list─Ö t┼éumaczy przysi─Ög┼éych, o kt├│rej mowa w art. 6 ust. 2. Osoby, o kt├│rych mowa w pkt 2, przed uzyskaniem wpisu na list─Ö t┼éumaczy przysi─Ög┼éych s─ů obowi─ůzane z┼éo┼╝y─ç wobec Ministra Sprawiedliwo┼Ťci ┼Ťlubowanie, zgodnie z art. 7.

2.              Do wniosku, o kt├│rym mowa w ust. 1, t┼éumacz przysi─Ög┼éy za┼é─ůcza tak┼╝e za┼Ťwiadczenie, wydane przez prezesa s─ůdu, przy kt├│rym zosta┼é ustanowiony, potwierdzaj─ůce okoliczno┼Ťci ustanowienia t┼éumaczem przysi─Ög┼éym.

3.              Przepisu ust. 1 nie stosuje si─Ö do t┼éumaczy przysi─Ög┼éych j─Özyka migowego.

4.              Osoby, o kt├│rych mowa w ust. 1, mog─ů wykonywa─ç czynno┼Ťci t┼éumacza przysi─Ög┼éego oraz pos┼éugiwa─ç si─Ö dotychczasowymi piecz─Öciami t┼éumacza przysi─Ög┼éego, do czasu wpisu na list─Ö t┼éumaczy przysi─Ög┼éych oraz uzyskania piecz─Öci t┼éumacza przysi─Ög┼éego, nie d┼éu┼╝ej jednak ni┼╝ w okresie 3 lat od dnia wej┼Ťcia w ┼╝ycie ustawy.".

 

Art. 2. Do post─Öpowa┼ä o wpis na list─Ö t┼éumaczy przysi─Ög┼éych, wszcz─Ötych i niezako┼äczonych do dnia wej┼Ťcia w ┼╝ycie ustawy, stosuje si─Ö art. 33 ustawy, o kt├│rej mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsz─ů ustaw─ů.

 

Art. 3. Ustawa wchodzi w ┼╝ycie po up┼éywie 14 dni od dnia og┼éoszenia.