ROZPORZ─äDZENIE

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

 

z dnia 24 stycznia 2005 r.

 

w sprawie wynagrodzenia za czynno┼Ťci t┼éumacza przysi─Ög┼éego

 

(Dz. U. z dnia 26 stycznia 2005 r.)

 

 

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie t┼éumacza przysi─Ög┼éego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702) zarz─ůdza si─Ö, co nast─Öpuje:

 

 

┬ž 1. Rozporz─ůdzenie okre┼Ťla stawki wynagrodzenia za czynno┼Ťci t┼éumacza przysi─Ög┼éego, wykonane na ┼╝─ůdanie s─ůdu, prokuratora, Policji oraz organ├│w administracji publicznej.

 

┬ž 2. 1. Stawki wynagrodzenia t┼éumacza przysi─Ög┼éego za sporz─ůdzenie po┼Ťwiadczonego t┼éumaczenia wynosz─ů:

  1)  za stronę tłumaczenia na język polski:

a)    z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego - 23 zł,

b)    z innego języka europejskiego i z języka łacińskiego - 24,77 zł,

c)┬á┬á┬á z j─Özyka pozaeuropejskiego pos┼éuguj─ůcego si─Ö alfabetem ┼éaci┼äskim - 30,07 z┼é.

d)┬á┬á┬á z j─Özyka pozaeuropejskiego pos┼éuguj─ůcego si─Ö alfabetem nie┼éaci┼äskim lub ideogramami - 33,61 z┼é;

  2)  za stronę tłumaczenia z języka polskiego:

a)    na język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski - 30,07 zł,

b)    na inny język europejski i na język łaciński - 35,38 zł,

c)┬á┬á┬á na j─Özyk pozaeuropejski pos┼éuguj─ůcy si─Ö alfabetem ┼éaci┼äskim - 40,69 z┼é,

d)┬á┬á┬á na j─Özyk pozaeuropejski pos┼éuguj─ůcy si─Ö alfabetem nie┼éaci┼äskim lub ideogramami - 49,54 z┼é.

2. Za sporz─ůdzenie t┼éumaczenia - na wniosek zlecaj─ůcego - w dniu zlecenia stawki okre┼Ťlone w ust. 1 podwy┼╝sza si─Ö o 50 %.

 

┬ž 3. Za t┼éumaczenia tekst├│w:

┬á 1)┬á zawieraj─ůcych frazeologi─Ö i terminologi─Ö specjalistyczn─ů,

┬á 2)┬á sporz─ůdzonych pismem r─Öcznym lub przez wype┼énienie pismem r─Öcznym drukowanych formularzy, z wyj─ůtkiem tekst├│w sporz─ůdzonych pismem technicznym,

┬á 3)┬á trudnych do odczytania ze wzgl─Ödu na stopie┼ä zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo z┼é─ů jako┼Ť─ç kopii sporz─ůdzonej sposobem technicznym

- stawki przewidziane w ┬ž 2 ust. 1 podwy┼╝sza si─Ö o 25 %.

 

┬ž 4. Za sprawdzenie i po┼Ťwiadczenie t┼éumaczenia z j─Özyka obcego na j─Özyk polski albo z j─Özyka polskiego na j─Özyk obcy sporz─ůdzonego przez inn─ů osob─Ö oraz za sporz─ůdzenie po┼Ťwiadczonego odpisu pisma w j─Özyku obcym wynagrodzenie wynosi 50 % stawki przewidzianej za t┼éumaczenie, okre┼Ťlonej w ┬ž 2 ust. 1.

 

┬ž 5. Za sprawdzenie i po┼Ťwiadczenie odpisu pisma sporz─ůdzonego w danym j─Özyku obcym przez inn─ů osob─Ö wynagrodzenie wynosi 30 % stawki przewidzianej za t┼éumaczenie okre┼Ťlonej w ┬ž 2 ust. 1.

 

┬ž 6. 1. Wynagrodzenie za t┼éumaczenie ustne za ka┼╝d─ů rozpocz─Öt─ů godzin─Ö obecno┼Ťci t┼éumacza wynosi stawk─Ö jak za stron─Ö t┼éumaczenia okre┼Ťlon─ů w ┬ž 2 ust. 1 i powi─Ökszon─ů o 30 %.

2. Godziny obecno┼Ťci oblicza si─Ö od godziny, na kt├│r─ů t┼éumacz zosta┼é wezwany, do godziny zwolnienia go od udzia┼éu w czynno┼Ťci.

 

┬ž 7. Nale┼╝ne kwoty wynagrodzenia, o kt├│rych mowa w ┬ž 2 ust. 2, ┬ž 3-5 oraz ┬ž 6 ust. 1, podlegaj─ů zaokr─ůgleniu do pe┼énych groszy w g├│r─Ö, je┼╝eli ko┼äc├│wka jest wy┼╝sza od 0,50 grosza, lub w d├│┼é, je┼╝eli jest r├│wna lub ni┼╝sza od 0,50 grosza.

 

┬ž 8. 1. Przy obliczaniu wynagrodzenia za stron─Ö uwa┼╝a si─Ö 25 wierszy, a za wiersz - 45 znak├│w. Za znak uwa┼╝a si─Ö wszystkie widoczne znaki drukarskie, w szczeg├│lno┼Ťci litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budow─ů zdania przerwy mi─Ödzy nimi. Stron─Ö rozpocz─Öt─ů liczy si─Ö za ca┼é─ů.

2. W razie t┼éumaczenia sporz─ůdzonego w innym uk┼éadzie maszynopisu lub wydruku komputerowego ni┼╝ 25 wierszy po 45 znak├│w na stron─Ö, za stron─Ö t┼éumaczenia przyjmuje si─Ö 1.125 znak├│w.

 

┬ž 9. Rozporz─ůdzenie wchodzi w ┼╝ycie z dniem 27 stycznia 2005 r.1)

 

________

1)┬á Niniejsze rozporz─ůdzenie by┼éo poprzedzone rozporz─ůdzeniem Ministra Sprawiedliwo┼Ťci z dnia 25 sierpnia 1986 r. w sprawie wynagrodzenia t┼éumaczy przysi─Ög┼éych (Dz. U. Nr 33, poz. 168, z 1988 r. Nr 14, poz. 106, z 1989 r. Nr 50, poz. 299, z 1990 r. Nr 62, poz. 362, z 1991 r. Nr 42, poz. 187, z 1992 r. Nr 38, poz. 164, z 1993 r. Nr 50, poz. 230 oraz z 2000 r. Nr 65, poz. 772) zachowanym w mocy na podstawie art. 211 ┬ž 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju s─ůd├│w powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98), kt├│re traci moc z dniem 27 stycznia 2005 r. na podstawie art. 32 pkt 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie t┼éumacza przysi─Ög┼éego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702).