ROZPORZ─äDZENIE

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

 

z dnia 24 stycznia 2005 r.

 

w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia egzaminu na tłumacza przysięgłego

 

(Dz. U. z dnia 26 stycznia 2005 r.)

 

Na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie t┼éumacza przysi─Ög┼éego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702) zarz─ůdza si─Ö, co nast─Öpuje:

 

┬ž 1. Egzamin na t┼éumacza przysi─Ög┼éego, zwany dalej "egzaminem", jest przeprowadzany przez zesp├│┼é egzaminacyjny wyznaczony przez Przewodnicz─ůcego Pa┼ästwowej Komisji Egzaminacyjnej, zwanego dalej "Przewodnicz─ůcym Komisji", zgodnie z przepisami o trybie dzia┼éania Pa┼ästwowej Komisji Egzaminacyjnej.

 

┬ž 2. 1. Termin i miejsce egzaminu wyznacza Przewodnicz─ůcy Komisji.

2. Przewodnicz─ůcy Komisji powiadamia kandydata na t┼éumacza przysi─Ög┼éego, zwanego dalej "kandydatem", o terminie i miejscu egzaminu nie p├│┼║niej ni┼╝ na 21 dni przed dniem egzaminu.

 

┬ž 3. 1. W czasie egzaminu niedozwolone jest korzystanie przez egzaminowanego z materia┼é├│w pomocniczych, a w szczeg├│lno┼Ťci ze s┼éownik├│w, podr─Öcznik├│w i innych opracowa┼ä, a tak┼╝e pomocy innych kandydat├│w, z zastrze┼╝eniem ust. 2.

2. W czasie egzaminu pisemnego kandydat mo┼╝e korzysta─ç z przyniesionych przez siebie s┼éownik├│w.

 

┬ž 4. 1. Cz┼éonkowie zespo┼éu egzaminacyjnego sprawuj─ů nadz├│r nad prawid┼éowym przebiegiem egzaminu.

2. Przewodnicz─ůcy zespo┼éu egzaminacyjnego mo┼╝e wykluczy─ç z egzaminu osob─Ö, kt├│ra w trakcie jego trwania korzysta z niedozwolonej pomocy, pomaga innym uczestnikom egzaminu lub w inny spos├│b zak┼é├│ca przebieg egzaminu.

3. Wykluczenie zostaje odnotowane w protokole, o kt├│rym mowa w ┬ž 12 ust. 1.

 

┬ž 5. 1. Cz─Ö┼Ť─ç pisemn─ů egzaminu przeprowadza si─Ö w wydzielonej sali, w warunkach zapewniaj─ůcych samodzieln─ů prac─Ö os├│b, kt├│re do niego przyst─ůpi┼éy.

2. Przed wej┼Ťciem na sal─Ö egzaminacyjn─ů osoba przyst─Öpuj─ůca do egzaminu jest obowi─ůzana do okazania zawieraj─ůcego zdj─Öcie dokumentu potwierdzaj─ůcego to┼╝samo┼Ť─ç kandydata oraz dowodu uiszczenia op┼éaty egzaminacyjnej.

3. W trakcie egzaminu osoba, kt├│ra do niego przyst─ůpi┼éa, mo┼╝e opu┼Ťci─ç sal─Ö egzaminacyjn─ů po uzyskaniu zgody cz┼éonka zespo┼éu egzaminacyjnego. Przed opuszczeniem sali osoba wychodz─ůca przekazuje prac─Ö przewodnicz─ůcemu lub, w razie jego nieobecno┼Ťci, innemu cz┼éonkowi zespo┼éu egzaminacyjnego, kt├│ry odnotowuje godzin─Ö przekazania i zwrotu tej pracy.

 

┬ž 6. Przewodnicz─ůcy zespo┼éu egzaminacyjnego powiadamia osoby przyst─Öpuj─ůce do egzaminu o tre┼Ťci przepis├│w ┬ž 3, ┬ž 4 ust. 2 oraz ┬ž 5 ust. 3.

 

┬ž 7. 1. Cz─Ö┼Ť─ç pisemn─ů egzaminu wszyscy kandydaci zdaj─ů tego samego dnia w tych samych godzinach.

2. Cz─Ö┼Ť─ç pisemna egzaminu polega na t┼éumaczeniu 4 tekst├│w:

  1)  dw├│ch z j─Özyka polskiego na j─Özyk obcy, w tym jednego, kt├│ry jest pismem s─ůdowym, urz─Ödowym albo tekstem prawniczym;

  2)  dw├│ch z j─Özyka obcego na j─Özyk polski, w tym jednego, kt├│ry jest pismem s─ůdowym, urz─Ödowym albo tekstem prawniczym.

3. Cz─Ö┼Ť─ç pisemna egzaminu trwa 4 godziny.

4. Pisemna praca egzaminacyjna zostaje opatrzona kodem cyfrowym. Praca zostaje odkodowana dopiero po ocenie pisemnych prac egzaminacyjnych wszystkich kandydat├│w.

5. Na pracy pisemnej kandydatowi nie wolno umieszcza─ç swojego nazwiska ani ┼╝adnych innych danych pozwalaj─ůcych ustali─ç jego to┼╝samo┼Ť─ç.

 

┬ž 8. 1. Po przeprowadzeniu cz─Ö┼Ťci pisemnej egzaminu zesp├│┼é egzaminacyjny ustala jego wynik, stanowi─ůcy sum─Ö punkt├│w przyznawanych za nast─Öpuj─ůce elementy oceny, osobno, ka┼╝dego z 4 tekst├│w:

  1)  do 10 punkt├│w za zgodno┼Ť─ç tre┼Ťci przekazanej w t┼éumaczeniu z tre┼Ťci─ů orygina┼éu;

  2)  do 15 punkt├│w za terminologi─Ö i frazeologi─Ö subj─Özyka specjalistycznego;

  3)  do 10 punkt├│w za poprawno┼Ť─ç gramatyczn─ů, ortograficzn─ů i leksykaln─ů (leksyka niespecjalistyczna);

  4)  do 10 punkt├│w za zastosowanie rejestru (stylu funkcjonalnego) j─Özyka w┼éa┼Ťciwego dla danego rodzaju tekstu;

  5)  do 5 punkt├│w za znajomo┼Ť─ç formalnych zasad wykonywania t┼éumacze┼ä uwierzytelnionych.

2. Maksymalna liczba punkt├│w mo┼╝liwa do uzyskania przez kandydata z cz─Ö┼Ťci pisemnej egzaminu wynosi 200 punkt├│w.

3. Ocen─Ö pozytywn─ů z cz─Ö┼Ťci pisemnej egzaminu otrzymuje kandydat, kt├│ry uzyska┼é co najmniej 150 punkt├│w.

 

┬ž 9. 1. Cz─Ö┼Ť─ç ustna egzaminu jest przeprowadzana w terminach wyznaczonych przez Przewodnicz─ůcego Komisji, nie wcze┼Ťniej jednak ni┼╝ po up┼éywie 7 dni od dnia zako┼äczenia cz─Ö┼Ťci pisemnej egzaminu, z zastrze┼╝eniem ust. 3.

2. Do cz─Ö┼Ťci ustnej egzaminu dopuszcza si─Ö kandydat├│w, kt├│rzy uzyskali ocen─Ö pozytywn─ů z cz─Ö┼Ťci pisemnej egzaminu.

3. Przewodnicz─ůcy Komisji mo┼╝e w wyj─ůtkowych wypadkach wyznaczy─ç termin cz─Ö┼Ťci ustnej egzaminu w terminie kr├│tszym ni┼╝ okre┼Ťlony w ust. 1.

 

┬ž 10. 1. Cz─Ö┼Ť─ç ustna egzaminu polega na t┼éumaczeniu:

  1)  konsekutywnym (egzaminator odczytuje lub odtwarza tekst z przerwami na t┼éumaczenie) z j─Özyka polskiego na j─Özyk obcy dw├│ch tekst├│w, w tym jednego, kt├│ry jest pismem s─ůdowym, urz─Ödowym albo tekstem prawniczym;

  2)  a vista (kandydat otrzymuje do t┼éumaczenia tekst w formie pisemnej) z j─Özyka obcego na j─Özyk polski dw├│ch tekst├│w, w tym jednego, kt├│ry jest pismem s─ůdowym, urz─Ödowym albo tekstem prawniczym.

2. Teksty do t┼éumaczenia a vista wr─Öczane s─ů kandydatowi bezpo┼Ťrednio przed t┼éumaczeniem.

3. Cz─Ö┼Ť─ç ustna egzaminu jest utrwalana za pomoc─ů urz─ůdze┼ä rejestruj─ůcych d┼║wi─Ök.

 

┬ž 11. 1. Po przeprowadzeniu cz─Ö┼Ťci ustnej egzaminu zesp├│┼é egzaminacyjny ustala jego wynik, stanowi─ůcy sum─Ö punkt├│w przyznawanych za nast─Öpuj─ůce elementy oceny, osobno, ka┼╝dego z 4 tekst├│w:

  1)  do 10 punkt├│w za zgodno┼Ť─ç tre┼Ťci przekazanej w t┼éumaczeniu z tre┼Ťci─ů orygina┼éu;

  2)  do 15 punkt├│w za terminologi─Ö i frazeologi─Ö subj─Özyka specjalistycznego;

  3)  do 10 punkt├│w za poprawno┼Ť─ç gramatyczn─ů, ortograficzn─ů i leksykaln─ů (leksyka niespecjalistyczna);

  4)  do 10 punkt├│w za zastosowanie rejestru (stylu funkcjonalnego) j─Özyka w┼éa┼Ťciwego dla danego rodzaju tekstu;

  5)  do 5 punkt├│w za poprawno┼Ť─ç fonetyczno-intonacyjn─ů, dykcj─Ö i p┼éynno┼Ť─ç wypowiedzi.

2. Maksymalna liczba punkt├│w mo┼╝liwa do uzyskania przez kandydata z cz─Ö┼Ťci pisemnej egzaminu wynosi 200 punkt├│w.

3. Ocen─Ö pozytywn─ů cz─Ö┼Ťci ustnej otrzymuje kandydat, kt├│ry uzyska┼é co najmniej 150 punkt├│w.

 

┬ž 12. 1. Z przebiegu egzaminu sporz─ůdza si─Ö protok├│┼é.

2. Protok├│┼é podpisuj─ů przewodnicz─ůcy i wszyscy cz┼éonkowie zespo┼éu egzaminacyjnego, kt├│rzy brali udzia┼é w przeprowadzeniu egzaminu.

3. Przewodnicz─ůcy zespo┼éu egzaminacyjnego przekazuje protok├│┼é oraz utrwalony za pomoc─ů urz─ůdze┼ä rejestruj─ůcych d┼║wi─Ök zapis cz─Ö┼Ťci ustnej egzaminu Przewodnicz─ůcemu Komisji, kt├│ry jest obowi─ůzany do ich przechowywania przez okres 5 lat od dnia podpisania protoko┼éu przez ostatniego cz┼éonka zespo┼éu egzaminacyjnego.

4. Kopia protoko┼éu jest przekazywana Ministrowi Sprawiedliwo┼Ťci, kt├│ry na jego podstawie wydaje niezw┼éocznie ┼Ťwiadectwa potwierdzaj─ůce nabycie uprawnie┼ä do wykonywania zawodu t┼éumacza przysi─Ög┼éego.

 

┬ž 13. Rozporz─ůdzenie wchodzi w ┼╝ycie z dniem 27 stycznia 2005 r.