ROZPORZ─äDZENIE

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

 

z dnia 24 stycznia 2005 r.

 

w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzania egzaminu na tłumacza przysięgłego

 

(Dz. U. z dnia 26 stycznia 2005 r.)

 

Na podstawie art. 3 ust. 9 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie t┼éumacza przysi─Ög┼éego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702) zarz─ůdza si─Ö, co nast─Öpuje:

 

┬ž 1. Rozporz─ůdzenie okre┼Ťla:

  1)  tryb dzia┼éania Pa┼ästwowej Komisji Egzaminacyjnej, powo┼éanej do przeprowadzania egzaminu na t┼éumacza przysi─Ög┼éego, zwanej dalej "Komisj─ů";

  2)  wysoko┼Ť─ç wynagrodzenia przyznawanego za udzia┼é w pracach Komisji cz┼éonkom Komisji i konsultantom powo┼éanym do udzia┼éu w przeprowadzeniu egzaminu z okre┼Ťlonego j─Özyka.

 

┬ž 2. Przewodnicz─ůcego Komisji oraz jego zast─Öpc─Ö wyznacza Minister Sprawiedliwo┼Ťci spo┼Ťr├│d cz┼éonk├│w Komisji.

 

┬ž 3. Przewodnicz─ůcy Komisji kieruje pracami Komisji oraz zapewnia prawid┼éowe przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu na t┼éumacza przysi─Ög┼éego, zwanego dalej "egzaminem", a ponadto:

  1)  odpowiada za niezw┼éoczne przekazywanie Ministrowi Sprawiedliwo┼Ťci kopii protoko┼éu z przebiegu egzaminu na t┼éumacza przysi─Ög┼éego;

  2)  sk┼éada corocznie Ministrowi Sprawiedliwo┼Ťci sprawozdanie z dzia┼éalno┼Ťci Komisji;

  3)  reprezentuje Komisj─Ö na zewn─ůtrz.

 

┬ž 4. Zast─Öpca Przewodnicz─ůcego Komisji:

  1)  zast─Öpuje Przewodnicz─ůcego Komisji w razie jego nieobecno┼Ťci;

  2)  wykonuje czynno┼Ťci powierzone mu przez Przewodnicz─ůcego Komisji.

 

┬ž 5. 1. Komisja przeprowadza egzamin w terminie i miejscu wyznaczonym przez Przewodnicz─ůcego Komisji.

2. Przewodnicz─ůcy Komisji wyznacza termin egzaminu w zale┼╝no┼Ťci od liczby z┼éo┼╝onych przez kandydat├│w wniosk├│w, z tym ┼╝e egzamin nie mo┼╝e rozpocz─ů─ç si─Ö p├│┼║niej ni┼╝ w terminie roku od dnia z┼éo┼╝enia wniosku przez kandydata.

 

┬ž 6. 1. Komisja przeprowadza egzamin w zespo┼éach egzaminacyjnych licz─ůcych od trzech do pi─Öciu cz┼éonk├│w, wyznaczonych przez Przewodnicz─ůcego Komisji.

2. Funkcj─Ö przewodnicz─ůcego zespo┼éu egzaminacyjnego pe┼éni, wchodz─ůcy w sk┼éad zespo┼éu, Przewodnicz─ůcy Komisji lub jego zast─Öpca albo cz┼éonek Komisji wyznaczony przez Przewodnicz─ůcego Komisji.

 

┬ž 7. 1. Przewodnicz─ůcy Komisji mo┼╝e wyst─ůpi─ç do Ministra Sprawiedliwo┼Ťci z wnioskiem o powo┼éanie jednego lub dw├│ch konsultant├│w do udzia┼éu w przeprowadzeniu egzaminu z okre┼Ťlonego j─Özyka w przypadku, je┼╝eli obci─ů┼╝enie prac─ů cz┼éonk├│w Komisji lub ich wiedza i umiej─Ötno┼Ťci t┼éumaczeniowe z okre┼Ťlonego j─Özyka nie gwarantuj─ů w┼éa┼Ťciwego przeprowadzenia egzaminu.

2. Do wniosku, o kt├│rym mowa w ust. 1, Przewodnicz─ůcy Komisji za┼é─ůcza imiona i nazwiska kandydat├│w na konsultant├│w, kopie dokument├│w uprawdopodobniaj─ůcych wysoki poziom wiedzy w zakresie danego j─Özyka obcego i technik t┼éumaczeniowych oraz pisemn─ů zgod─Ö kandydat├│w na konsultant├│w na udzia┼é w pracach zespo┼éu egzaminacyjnego.

3. Minister Sprawiedliwo┼Ťci mo┼╝e odwo┼éa─ç konsultanta w ka┼╝dej chwili, na wniosek Przewodnicz─ůcego Komisji.

 

┬ž 8. 1. Zadania egzaminacyjne przygotowuj─ů, wyznaczeni przez Przewodnicz─ůcego Komisji, jeden lub wi─Öcej cz┼éonk├│w zespo┼éu egzaminacyjnego.

2. Przewodnicz─ůcy Komisji zatwierdza zadania egzaminacyjne, maj─ůc na uwadze zapewnienie por├│wnywalnego poziomu egzamin├│w z okre┼Ťlonego j─Özyka.

3. Zadania egzaminacyjne s─ů przygotowywane, przechowywane oraz przekazywane w spos├│b i warunkach uniemo┼╝liwiaj─ůcych ich nieuprawnione ujawnienie.

 

┬ž 9. 1. Przewodnicz─ůcemu Komisji przys┼éuguje wynagrodzenie miesi─Öczne w wysoko┼Ťci 2.000 z┼é.

2. Zast─Öpcy Przewodnicz─ůcego Komisji przys┼éuguje wynagrodzenie miesi─Öczne w wysoko┼Ťci 1.300 z┼é.

3. Cz┼éonkom Komisji, w tym Przewodnicz─ůcemu Komisji oraz jego zast─Öpcy, a tak┼╝e konsultantom przys┼éuguje wynagrodzenie za udzia┼é w pracach zespo┼éu egzaminacyjnego przeprowadzaj─ůcego egzamin na t┼éumacza przysi─Ög┼éego w wysoko┼Ťci 1.800 z┼é.

 

┬ž 10. Rozporz─ůdzenie wchodzi w ┼╝ycie z dniem 27 stycznia 2005 r.