ROZPORZ─äDZENIE

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

 

z dnia 24 stycznia 2005 r.

 

w sprawie wzoru ┼Ťwiadectwa potwierdzaj─ůcego uprawnienia do wykonywania zawodu t┼éumacza przysi─Ög┼éego oraz sposobu prowadzenia listy t┼éumaczy przysi─Ög┼éych

 

(Dz. U. z dnia 26 stycznia 2005 r.)

 

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie t┼éumacza przysi─Ög┼éego (Dz. U. Nr 273, poz. 2702) zarz─ůdza si─Ö, co nast─Öpuje:

 

┬ž 1. Wz├│r ┼Ťwiadectwa potwierdzaj─ůcego nabycie uprawnie┼ä do wykonywania zawodu t┼éumacza przysi─Ög┼éego okre┼Ťla za┼é─ůcznik nr 1 do rozporz─ůdzenia.

 

┬ž 2. Minister Sprawiedliwo┼Ťci prowadzi list─Ö t┼éumaczy przysi─Ög┼éych w postaci zbioru kart rejestrowych.

 

┬ž 3. 1. Jedna karta rejestrowa jest przeznaczona do dokonywania wpis├│w dotycz─ůcych jednego t┼éumacza przysi─Ög┼éego. Je┼╝eli wpisy nie mieszcz─ů si─Ö na jednej stronicy karty rejestrowej, dokonuje si─Ö dalszych wpis├│w na kolejnej stronicy karty.

2. Wz├│r karty rejestrowej okre┼Ťla za┼é─ůcznik nr 2 do rozporz─ůdzenia.

 

┬ž 4. 1. Wpisy dokonywane w poszczeg├│lnych rubrykach karty rejestrowej otrzymuj─ů kolejn─ů numeracj─Ö i oddziela si─Ö je od siebie lini─ů poziom─ů.

2. Zmiany i wykre┼Ťlenia wpis├│w w kartach rejestrowych umieszcza si─Ö w tej samej rubryce, w kt├│rej dokonano wpisu zmienionego lub wykre┼Ťlonego.

3. Wpisy dotycz─ůce kar, o kt├│rych mowa w art. 8 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie t┼éumacza przysi─Ög┼éego, powinny by─ç zamieszczane w spos├│b umo┼╝liwiaj─ůcy ich usuni─Öcie po zatarciu kary.

4. B┼é─Ödy pisarskie oraz inne oczywiste omy┼éki we wpisach przekre┼Ťla si─Ö lini─ů w spos├│b umo┼╝liwiaj─ůcy odczytanie pierwotnego tekstu.

5. Osoba dokonuj─ůca wpisu, zmiany lub wykre┼Ťlenia w karcie rejestrowej zamieszcza dat─Ö wpisu i sk┼éada sw├│j podpis.

 

┬ž 5. 1. Karty rejestrowe przechowywane s─ů w segregatorach wed┼éug poszczeg├│lnych j─Özyk├│w, a w ramach j─Özyk├│w w kolejno┼Ťci alfabetycznej.

2. W przypadku gdy t┼éumacz przysi─Ög┼éy posiada uprawnienia w zakresie wi─Öcej ni┼╝ jednego j─Özyka, prowadzi si─Ö jedn─ů kart─Ö rejestrow─ů, kt├│ra jest przechowywana w segregatorze obejmuj─ůcym t┼éumaczy pierwszego j─Özyka, dla kt├│rego t┼éumacz przysi─Ög┼éy uzyska┼é uprawnienia zawodowe. W segregatorze lub segregatorach obejmuj─ůcych karty t┼éumaczy innych j─Özyk├│w zamieszcza si─Ö odpowiedni─ů adnotacj─Ö o miejscu karty rejestrowej t┼éumacza.

 

┬ž 6. 1. Ponownego wpisu na list─Ö t┼éumaczy przysi─Ög┼éych osoby, kt├│ra zosta┼éa uprzednio skre┼Ťlona z tej listy, dokonuje si─Ö na odr─Öbnej karcie rejestrowej pod nowym numerem wpisu.

2. W przypadku, o kt├│rym mowa w ust. 1, na poprzedniej i nowej karcie rejestrowej zamieszcza si─Ö odpowiednio wzmiank─Ö o aktualnym i poprzednim numerze wpisu.

 

┬ž 7. Minister Sprawiedliwo┼Ťci przechowuje w odr─Öbnych teczkach akta osobowe t┼éumacza przysi─Ög┼éego, obejmuj─ůce dokumenty stanowi─ůce podstaw─Ö wpisu do karty rejestrowej oraz dokumenty dotycz─ůce post─Öpowania o wpis na list─Ö t┼éumaczy przysi─Ög┼éych.

 

┬ž 8. Lista t┼éumaczy przysi─Ög┼éych mo┼╝e by─ç prowadzona tak┼╝e w formie elektronicznej.

 

┬ž 9. Rozporz─ůdzenie wchodzi w ┼╝ycie z dniem 27 stycznia 2005 r.

 

ZAŁĄCZNIKI

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

 

WZ├ôR ┼ÜWIADECTWA NABYCIA UPRAWNIE┼â DO WYKONYWANIA ZAWODU T┼üUMACZA PRZYSI─śG┼üEGO

 

wz├│r

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2

 

WZ├ôR KARTY REJESTROWEJ LISTY T┼üUMACZY PRZYSI─śG┼üYCH

 

Nazwisko

Imi─Ö

Oznaczenie ┼Ťwiadectwa t┼éumacza przysi─Ög┼éego

Data i miejsce urodzenia

Obywatelstwo

Miejsce zamieszkania

Adres do korespondencji

Data nabycia uprawnień zawodowych tłumacza przysięgłego

Język lub języki, w zakresie których tłumacz przysięgły posiada uprawnienia do wykonywania zawodu

Informacje o uzyskanych stopniach naukowych, tytule naukowym, stopniach w zakresie sztuki oraz tytule w zakresie sztuki

Informacje o orzeczonych karach z tytu┼éu odpowiedzialno┼Ťci zawodowej t┼éumacza przysi─Ög┼éego